Jensen-orgelet i Ilen kirke

Jensenorgelet i Ilen kirke fra 1889

II/P, 18 stemmer, restaurert i 1979.

 

Orgelet ble bygd av Claus Jensen til Ilen kirke i Trondheim i 1889. Claus Jensen var opprinnelig fra Danmark og kom til Norge for å jobbe hos Peder Adolph Albrechtsen i 1836. Jensen tok over ansvaret for drifta etter at Albrechtsen havna i alvorlige økonomiske problemer i begynnelsen av 1850 åra. Etter å ha fullført orgelet til Korskirken i Bergen i 1854 på 24 stemmer, bygde han et orgel til Trefoldighetskirken i Christiania i 1858 på 25 stemmer. Sener fikk han oppdrag om å reparere og utvide Wagnerorgelet i Nidarosdomen fra 1741. Da dette arbeidet ble fullført i 1861, fikk han ansvaret for vedlikeholdet av orglene i Nidarosdomen og i Vår Frue kirke og slo seg da ned i Trondheim for godt. Claus Jensen var selv ansvarlig for bygging av 25 større og mindre orgler og er av mange regna for å være den fremste av de norske orgelbyggene på 1800-tallet.

 

Det var en del diskusjon om hva som skulle skje med orgelet i Ilen kirke på 60-tallet. Det ble ivret for en utbygging i likhet med hva som har blitt utført i bl.a. Tromsø domkirke og Trefoldighetskirken i Oslo. Vi argumenterte sterkt mot en slik utbygging. Det var fra menighetens side et ønske om å ta i bruk belgrommet i tårnet bak orgelet, til andre formål. Kassebelganlegget ble plassert oppe på loftet, men det ga et utilfredsstillende resultat. Avstanden til orgelet ble rett og slett for stor. Flyttingen av belgverket var nok det som tilslutt ga støtet til at instrumentet i sin helhet, ble demontert for reparasjoner og restaurering.

 

Orgelet hadde store problemer med gjennomstikk pga. uttørking som hadde ført til mange sprekker i vindladenes fundamentbrett. Honduras-mahognien i fundamentbrettene var veldig sprø og hardspikret. Det ble tilslutt valgt å skifte ut fundamentbrettene. Det har vært en stor utvikling i restaureringsteknikker siden 70-tallet, og vi hadde nok valgt andre løsninger i dag. Pipeverket var tiltross for problemene men vindladene, i relativt god stand. Det ble derfor kun utført moderate reparasjoner etter behov. Orgelets spillemekanikk er beholdt i original stand, men det var en del problemet med at enkelte veller kom i klem i vellerammene pga. uttørking. Vellerammene ble derfor avstivet for å avhjelpe problemet. Det eneste plassen det var mulig å plassere orgelets luftforsyning etter restaureringen, var under gulvet rett bak orgelet. Det ble først forsøkt med en liten regulatorbelg, men den ble senere byttet ut med en større kilebelg som utnytter den tilgjengelige plassen maksimalt.

 

Orgelet i Ilen kirke var Jensens siste orgel, og er et praktfullt instrument. Det er også det eneste større orgelet fra hans produksjon som er bevart i nesten original tilstand, som gjør instrumentet svært verdifullt. Det eksisterer planer for at orgelet skal gjennomgå en grundig dokumentasjon og at luftforsyningen skal tilbakeføres til slik det var originalt.

 

Disposisjon:

Manual I (C - f»')

Bordun 16′

Principal 8′

Rörflöite 8′

Octav 4′

Flöite 4′

Octav 2′

Cornet 2 fag (fra c')

Trompet 8′

 

Manual II (C - f»')

Principal 8′

Gedakt 8′

Gamba 8′

Octav 4′

Spidsflöite 4′

Clarinet 8′

 

Pedal (C - d')

Subbas 16′

Gedakt 8′

Octav 4′

Basun 16′

 

Hovedverk ventil

Oververk ventil

Pedal ventil

Calcant vekker

 

Koppel: I/P, Sub I, II/I

Kombinasjoner: Forte, Piano

Br. Torkildsen Orgelbyggeri AS | Stasjonsvn. 8 | 7630 ÅSEN | Org.nr: 916 824 289 | Telefon: 74 05 62 17

Mobil: Jann-Magnar Fiskvik: 913 99 291 | Mobil: Nils G. Torkildsen: 977 40 984 | E-post: post@brtorkildsen.no

Alle rettigheter: Br. Torkildsen Orgelbyggeri AS