Personalet

Personalet

 

Jann-Magnar Fiskvik (1959) er firmaets daglige leder. Han er fra Frol (Levanger) og begynte i orgelbyggerlære hos Br. Torkildsen i 1976. Hans skolebakgrunn var yrkesskole (maskin og mek.), og han hadde i skoleferiene vært hos harmoniumfabrikanten Isaksen & Renbjør. Hans avbrudd for militærtjeneste var i 1978. Firmaets samarbeidsprosjekt med den svenske orgelbyggeren Knut Kaliff i Mo i Rana (1989) medførte at Jann-Magnar ble engasjert av Knut Kaliff til intonasjonsarbeidet på hans orgler til Skøyen og Greverud i Oslo. Første utenlandsopphold var (1990) i pipemakeriet G. F. Bier i Tyskland. 1992 var han først 3 mndr. hos firma Rieger i Østerrike, og 6 mndr. hos Orgelmakerij Reil i Nederland. Etter dette etablerte han eget firma for produksjon av rørstemmer (tungestemmer), og han driver også med restaurering av dreieorgler (positiv). Første rørstemme ble levert til Torkildsenorgelet i Malangen 1994.

Han er i dag også firmaets kunstneriske leder. Hans første selvstendige intonasjonsarbeide utførte han på øvingsorgel til Norges Musikkhøgskole i 1993. Siden da har han dels selvstendig, dels sammen med N.H. Torkildsen utført alt intonasjonsarbeidet med hovedvekt på rørstemmer. Siden overgangen til datategning i 2000 har han vært hovedansvarlig for teknisk konstruksjon.

Jann-Magnar Fiskvik har siden orgelbyggerfaget ble offisiell utdanning i 1991 vært med i komite for utarbeiding av prøveforskrifter, og i den landsomfattende prøvenemnd.

 

Nils Harald Torkildsen (1941) er i dag styreleder. Han var firmaets daglige leder fra 1972 til 2011. Han begynte i lære hos far Ivar og onkel Karl etter avsluttet realskole i 1959. Avbrudd 1960/-61 for 16 mndr. militærtjeneste (gardemusikken). I 1962 var han med på flyttingen av Steinmeyerorgelet i Nidarosdomen. 1965/-66 hadde han et studieopphold i Tyskland. Først et drøyt år hos G.F. Steinmeyer, så en måned hos tungestemmefabrikanten Giesecke, og avsluttningsvis 4 mndr. i Ludwigsburg på Meisterschule für Orgelbauer. Her avla han bestått teoretisk prøve for tysk mesterbrev.

Senere har han vært i Br. Torkildsen sin virksomhet kun avbrutt av 4 uker i Sverige hos Åkerman & Lund beskjeftiget med intonasjon ved restaurering av et Åkerman-orgel i Røk, og var engasjert av Ernst Junker i 1991 til å intonere hans nye orgel i Gol.

Foruten firmaets administrasjon har han vært mest beskjeftiget med intonasjon og fasadeutforming. Han var med på å stifte Forening av Norske Orgelbyggere i 1986, og har vært leder for denne siden da.

 

Tore Steinkjer (1962) er fra Snåsa. Etter grunnkurs tømrer ble han ansatt i en trevarebedrift, og arbeidet der til 1988 da han ble ansatt hos Br. Torkildsen som snekker. Etter en tid overtok han familiens småbruk ved Jørstad i Snåsa, hvor han innredet snekkerverksted, og har tidvis laget en deler for oss der. Tores arbeidsoppgaver er hovedsakelig orgelhus, trepiper og vindlader. Han er en svært dyktig snekker som bl.a. har laget komplett orgelhus til både Levanger og Steinkjerorglene. Han har også bidratt til å forsyne produksjonen med førsteklasses furumaterialer som spesialsages av et gårdssagbruk i Snåsa.

 

Nils Günther Torkildsen (1982), er sønn av Nils Harald, og er 4. generasjon Torkildsen som har begynt i firmaet. Kom tidlig med i firmaet som sommerassistent ved stemmeopprag, og ble elev i Levanger musikkskole, først på piano og senere orgel. Etter fullført allmennfag og militærtjeneste begynte han på et kirkemusikkstudium ved Institutt for musikk, NTNU. Etter ett år, ville han prøve livet som handverker, og begynte i orgelbyggerlære i familiebedriften sommeren 2003. Orgelbygging ga mersmak, men lysten til å studere videre var også stor. Det ble to nye år ved Institutt for musikk i Trondheim: det åpne musikerstudiet, med akustikk, arkitektur og kunsthistoriefag i tilegg til de tradisjonelle musikkfagene. I ferier og litt ellers ble det arbeidet med orgelbygging. Høsten 2006 hadde han et opphold i Dresden hos Orgelwerkstatt Wegscheider. Etter hjemkomsten jobbet han 80% ved siden av studiene. Spilleeksamen til bachelorgrad ble avlagt i desember 2007. Han avla svenneprøve i mars 2008. Nils hadde i 2009/10 et års opphold hos hos C.B. Fisk i Massachusets, USA. Her jobbet han omtrent et halvt år i pipemakeriet, og et halvt år med intonasjon.

 

Hallvard Zylla (1981) fra Liland i Evenes. Fullførte allmenfag ved Sortland v.g.s.. Elev ved Holtekilen folkehøgskole (musikklinje) hvor han ble interessert i instrumentbygging. Startet så gitarmaker-utdannelse ved Musikkinstrumentakademiet i Sarpsborg hvor han vær student til akademiet ble nedlagt sommeren 2004. Fullførte derfor kun to av fire års utdannelse. Praktiserte deretter en vinter på egen hånd med instrumentbygging og restaureringer. Begynte våren 2005 hos Br. Torkildsen i orgelbyggerlære, og avla svenneprøve i mars 2008.

 

Per Øyvind Torkildsen (1940) er den eldste av to sønner til Ivar og Aagot Torkildsen. Han begynte i lære i firmaet etter realskolen i 1958. Hans avbrudd for militærtjeneste ble av lengre varighet (1960 - 1964) da han tok radiotelegrafistutdannelse med tilhørende plikttjeneste. Siden da har han vært orgelbygger med konstruksjon, orgelets teknikk og verkstedledelse som sitt spesialfelt. Alle elektriske og elekroniske komponenter som bygges inn i orglene, er også hans spesialområde. Per Øyvind er i dag pensjonist, men er fortsatt aktiv i bedriften når det er behov for kompetanse på elektronikk eller som konsulent for tekniske ting.

 

Br. Torkildsen Orgelbyggeri AS | Stasjonsvn. 8 | 7630 ÅSEN | Org.nr: 916 824 289 | Telefon: 74 05 62 17

Mobil: Jann-Magnar Fiskvik: 913 99 291 | Mobil: Nils G. Torkildsen: 977 40 984 | E-post: post@brtorkildsen.no

Alle rettigheter: Br. Torkildsen Orgelbyggeri AS