Sakshaug kirke

Sakshaug kirke 2018

 

Det nye orgelet til Sakshaug kirke vil bli firmaets nye opus magnum på hele 46 stemmer.

Det er også sluttførelsen av liten orgeltriliogi her på Inherred med nye orgel til de store hovedkirkene i Levanger, Steinkjer og Inderøy. Orgelet vil stå ferdig i 2018.

 

Sakshaug kirke er en nygotisk langkirke i stein med tretak fra 1871 med 1200 sitteplasser. Dette er et stort kirkerom og den klanglige profilen til orgelet til Sakshaug bærer preg av det. Mensurering og intonasjonsmetoder baserer seg på orglene til Johann Andreas Silbermann, og spesielt hans orgel til St. Thomas i Strassbourg fra 1741. I tillegg så får orgelet et svellverk og noen enkeltstemmer hvor vi henter inspirasjon fra Aristide Cavaille-Coll og hans orgel til Eglise Notre Dame i Saint-Dizier fra 1862.

 

I fremste rekke bak fasaden er Grand Orgue, Positif og lille del av Pedale plassert. I bakre del av orgelhuset finner man Recit og store del av Pedale. Helt bakerst i 2. etasje kommer belger og motor. Orgelet får til sammen 4 belger, to paralellbelger og 2 kilebelger. Det har blitt valgt å ikke bygge ryggpositiv p.g.a. takhøyde og større plass til musikere og kor. Alle manualene får hengende mekanikk. Registraturen er mekanisk med elektronisk setteranlegg.

Positif ( Man I )

Montre 8'

Salicional 8'

Bourdon 8'

Prestant 4'

Flùte 4'

Nazard 2 2/3'

Doublette 2'

Tierce 1 3/5'

Fourniture 1’ III

Cromorne 8'

Tremblant

 

Grand- Orgue (Man II)

Bourdon 16'

Montre 8'

Fl. Harmonique 8'

Viole de Gambe 8'

Bourdon 8'

Prestant 4'

Nazard 2 2/3'

Doublette 2'

Tierce 1 3/5'

Cornet V

Fourniture 1 1/3’ IV

Cymbale 1’ III

Trompette 8'

Clairon 4'

 

Rècit ( Man III )

Bourdon 16'

Flùte traversiêre 8'

Bourdon 8'

Viole de Gambe 8'

Voix celeste 8'

Flùte octaviante 4'

Octavin 2'

Cornett II-III

Basson 16'

Trompette 8'

Voix humana 8'

Tremblant

 

Pèdale

Bourdon 32'

Soubasse 16'

Bourdon 16'

Octave Basse 8'

Bourdon 8'

Quinte 5 1/3'

Prestant 4'

Bombarde 16'

Trompette 8'

Clairon 4'

 

Koppel

I/II, III/II, III/I, I/P, II/P, III/P.

 

Br. Torkildsen Orgelbyggeri AS | Stasjonsvn. 8 | 7630 ÅSEN | Org.nr: 916 824 289 | Telefon: 74 05 62 17

Mobil: Jann-Magnar Fiskvik: 913 99 291 | Mobil: Nils G. Torkildsen: 977 40 984 | E-post: post@brtorkildsen.no

Alle rettigheter: Br. Torkildsen Orgelbyggeri AS