Nilsen-orgelet i Tranby kirke

Nilsen-orgelet i Tranby kirke fra 1891

II/P, opprinnelig 8 stemmer. Etter utbygging 14 stemmer, restaurert i 2005.


Orgelet i Tranby kirke ble bygget av August Nilsen (1842-1885). Han gikk i lære hos Paul Christian Brantzeg i Christiania i 4 år. Etterpå reiste han ut med offentlig stipendium til Tyskland i 5 år. Nielsen returnerte og starta opp sitt eget firma i 1885 og slo seg snart ned i Christiania. Det var med dette firmaet at orgelromantikken virkelig kom til landet. Etter hans død ble firmaet etter hvert overtatt av to yngre kollegaer og ble hetende Olsen & Jørgensen. Det er det største orgelbyggeriet som landet noen gang har hatt. Orgelet i Tranby hadde opprinnelig 8 stemmer. I forhold til størrelsen på kirka, vil vi i dag vurdere det som et ganske lite orgel. Da orgelet skulle restaureres var det også et sterkt ønske om å få det forsiktig utbygd. Det ble bestem i samråd med Riksantikvaren, orgelkonsulenten og oss. Det er noe som vi vanligvis ikke ønsker å gjøre, men det ble sett på som en bedre løsning enn at orgelet ble byttet ut. Det ble plass til de ekstra stemmene ved å gjøre orgelet dypere og trekke det lenger fram på galleriet.

Orgelet ble grundig gjennomgått og restaurert. I. manuals-vindladen, med Nilsens kjeglelade system, ble utvidet med en kanselle. Vellene på vindladens underside ble forlenget. II. Manuals-vindladen ble utvidet med 3 kanseller og nye veller. De nye pipene ble laget av Gunther Lau. De ble mensurert og intonert på August Nilsen maner, for å passe så godt som mulig sammen med resten av orgelet.


Disposisjon:


Manual I

Principal 8', original 1891, dels i fasade

Fløite 8', original 1891 i bassoktaven, diskant: Jørgensen ca. 1930

Gamba 8', nye piper, mensur Hoff bassoktav av furu, rest av 70 % tinn

Gedackt 8', nye piper, mensur Hoff, 12 piper av furu, rest av 70 % tinn

Oktav 4', original 1891

Kornet III, nytt register hvor hvert kor kan registreres separat:`

*Kvint 2 2/3', ny stemme, piper av 70% tinn, mensur Hoff

*Oktav 2', ny stemme, piper av 70% tinn, mensur Hoff

*Ters 1 3/5', ny stemme fra fo, piper av 70% tinn, mensur Birkenes

(*stemmer utskillt fra kornett)


Manual II

Liebl. Gedacht 8', original 1891

Salicional 8', original 1891

Fugara 4', ny stemme, piper av 70% tinn, mensur Kabelvåg

Fløite 4', nytt register med nyere piper fra M I (Jørgensen ca. 1930)

Obo 8', brukte piper fra Nederland. (1905)


Pedal

Subbas 16', original 1891

Br. Torkildsen Orgelbyggeri AS | Stasjonsvn. 8 | 7630 ÅSEN | Org.nr: 916 824 289 | Telefon: 74 05 62 17

Mobil: Jann-Magnar Fiskvik: 913 99 291 | Mobil: Nils G. Torkildsen: 977 40 984 | E-post: post@brtorkildsen.no

Alle rettigheter: Br. Torkildsen Orgelbyggeri AS