Rokkoko-orgelet på Ringve Mus.

Rokkoko-orgelet på Ringve Museum fra slutten av 1700-tallet

I M, 4 stemmer, restaurert i 1995.


Dette orgelet kommer fra Fyrand gård i Krødsherad. Opphavet er usikkert, det er visse avvik fra Mjøstradisjonen. Det er mulig at orgelet har blitt laget i Drammensområdet eller på Kongsberg. Abraham Worm (-1816) er nevnt som en mulig opphavsmann.

Orgelet er et skaporgel hvor organisten står ved klaviaturet og tramper belgen med venstre fot. Det er bygd i to deler; sokkelen inneholder en kilebelg med pumpe og pumpemekanisme, overdelen inneholder klaviatur, vindlade og pipeverk. Over klaviaturet er det en litt insenket fylling (notebrett) som er dekorert med et maleri. Fasaden har blindpiper av tre (attrappiper). Vindladens sleider stikker ut igjennom overskapets sidevanger, og er forsynt med registerknupper. Vindladen er laget av en massiv sammenlimt treblokk, der kansellene er uthugget fra undersiden og spunset igjen. Undersiden er kledd med avispapir fra 1796. Det er mulig at papiret ikke er originalt, men har blitt pålimt senere.

Orgelet var ikke i spillbar stand da det ble restaurert. Det var også nødvendig å rekonstruere en del piper som har gått tapt.


Orgelet tillhører Ringve Museums samlinger, og er utstilt i hovedbygningen.


Disposisjon:

Gedakt 4' (B/D)

Dulcian 2' (B/D)

Sedetz 1' (B/D)

Mixtur II (2/3' + ½')

Klaviaturomfang: C-f''', bass/diskant deling: h/c'.                                                                                   Foto: Ringve Museum


Br. Torkildsen Orgelbyggeri AS | Stasjonsvn. 8 | 7630 ÅSEN | Org.nr: 916 824 289 | Telefon: 74 05 62 17

Mobil: Jann-Magnar Fiskvik: 913 99 291 | Mobil: Nils G. Torkildsen: 977 40 984 | E-post: post@brtorkildsen.no

Alle rettigheter: Br. Torkildsen Orgelbyggeri AS