Nils Harald Torkildsen

Nils Harald Torkildsen

  Orgelbygger

  Nils Harald Torkildsen (1941) går under kallenavnet generalsekretæren. Han var firmaets daglige leder fra 1972 til 2011 og styreleder fram til 2016. Han begynte i lære hos far Ivar og onkel Karl etter avsluttet realskole i 1959. Avbrudd 1960/-61 for 16 mndr. militærtjeneste (gardemusikken). I 1962 var han med på flyttingen av Steinmeyerorgelet i Nidarosdomen. 1965/-66 hadde han et studieopphold i Tyskland. Først et drøyt år hos G.F. Steinmeyer, så en måned hos tungestemmefabrikanten Giesecke, og avsluttningsvis 4 mndr. i Ludwigsburg på Meisterschule für Orgelbauer. Her avla han bestått teoretisk prøve for tysk mesterbrev.

  Senere har han vært i Br. Torkildsen sin virksomhet kun avbrutt av 4 uker i Sverige hos Åkerman & Lund beskjeftiget med intonasjon ved restaurering av et Åkerman-orgel i Røk, og var engasjert av Ernst Junker i 1991 til å intonere hans nye orgel i Gol.

  Foruten firmaets administrasjon har han vært mest beskjeftiget med intonasjon og fasadeutforming. Han var med på å stifte Forening av Norske Orgelbyggere i 1986, og var leder fram til 2011.

  Han er forsatt aktiv i firmaet med litt kontorarbeid og fasadeutforming for å nevne noe. Med sin enorme erfaring er han en uvurderlig resurs.

  Tilbake

  Personvern