Personalet

Personalet


Jann-Magnar Fiskvik (1959) er fra Frol i Levanger. Han har vært innom maskin og mek. og hormoniumfabrikanten Isaksen & Renbjør før han begynte hos oss i 1976.  Han har siden da hatt opphold hos pipemakeriet G. F. Bier i Tyskland, Rieger i Østerrike og Orgelmakerij Reil i Nederland. Det er også blitt noen samarbeidsprosjekt med den svenske orgelbyggeren Knut Kaliff. I tillegg har han drevet mye med restaurering av gamle norske dreiepositiv, med spesielt fokus på Steinkjerpositiver. Han er har vært leder av  Forening av Norske Orgelbyggere siden 2011. Da orgelbyggerfaget ble offisiell utdanning i 1991 var han med i komite for utarbeiding av prøveforskrifter, og har i mange år sittet i den landsomfattende prøvenemnda for faget.

Jann-Magnar er firmaets styreleder og kunstneriske leder.  Hans arbeidsoppgaver er bl.a.  teknisk planlegging, intonasjon, og har siden 1994 bygd rørstemmene til våre orgel på eget verksted i Levanger.


Tore Steinkjer (1962) er fra Snåsa. Etter grunnkurs tømrer ble han ansatt i en trevarebedrift, og arbeidet der til 1988 da han ble ansatt hos Br. Torkildsen som snekker. Etter en tid overtok han familiens småbruk ved Jørstad i Snåsa, hvor han innredet snekkerverksted, og har tidvis laget deler for oss der. Tores arbeidsoppgaver er hovedsakelig orgelhus, trepiper og vindlader. Han er en svært dyktig snekker som bl.a. har laget komplett orgelhus til både Levanger, Steinkjerorglene, Nærbø, og nå sist til Sakshaug for å nevne noen. Han har også stått for rekonstrueringen av kassebelgene til Claus Jensen orgelet i Tromsø domkirke, der han tok utfordringen med å lage blindsinker på strak arm. Han har også bidratt til å forsyne produksjonen med førsteklasses furumaterialer som spesialsages av et gårdssagbruk i Snåsa.


Nils Günther Torkildsen (1982), er sønn av Nils Harald, og er 4. generasjon Torkildsen som har begynt i firmaet. Kom tidlig med i firmaet som sommerassistent ved stemmeoppdrag, ble fulltidsansatt som lærling fra 2003. Han har en bachelorutdanning som organist fra Intitutt for Musikk, NTNU. Han avla svenneprøve i mars 2008. Han har hatt opphold hos  Orgelwerkstatt Wegscheider i Tyskland og  C.B. Fisk i USA. Han sitter i den landsomfattende prøvenemnda for orgelbyggerfaget.


Han er i dag firmaets daglige leder. Hans arbeidsoppgaver er bl.a. verkstedledelse, teknisk planlegging, mekanikk, vedlikehold og intonasjon.

 

Hallvard Zylla (1981) fra Liland i Evenes. Etter videregående var han elev ved Holtekilen folkehøgskole (musikklinje) hvor han ble interessert i instrumentbygging. Han fikk med seg to års  gitarmaker-utdannelse ved Musikkinstrumentakademiet i Sarpsborg hvor han var student til akademiet dessverre ble nedlagt sommeren 2004. Begynte hos oss i orgelbyggerlære våren 2005, og avla svenneprøve i mars 2008. Han driver med litt gitarbygging og restaureringer ved siden av.

Hallvard er en meget dyktig finsnekker og stod bl.a. for den meget nitidige rekonstruksjon av spillebord og klaviaturer til Claus Jensen orgelet i Tromsø domkirke.

Hans arbeidsoppgaver er bl.a. bygging av spillebord og interiør, mekanikk, forintonasjon og vedlikehold.


Ole Spangrud (1986) er fra Sandnessjøen. Han har en allsidig yrkesbakgrunn som ungdomsarbeider, baker og møbelsnekker for å nevne noe. Han studerte Kunst og Håndverk ved Høgskulen i Volda, hvor han ble interessert i trearbeid. Etter et år med Design og Trearbeid ved Malvik vgs startet han som møbelsnekkerlærling hos en bedrift i Hedmark. Han begynte i lære hos oss sommeren 2011 og tok først svennebrev som møbelsnekker hos oss. I 2014 tok han svennebrev som orgelbygger. Ole er meget musikkinteressert og driver aktivt som musiker i flere sjangre. Ole er en meget nøyaktig handverker og f.eks. har stått for det meste av restaureringen av vindladene til Claus Jensen orgelet i Tromsø domkirke.

Hans arbeidsoppgaver er bl.a. tredeler til rørverk, vindlader og spillemekanikk.


Jakub Wszolek (1989) fra Gdansk i Polen. Har 4 årig maskinistutdanning fra Marine-akademiet i Gdynia. Jakub er levende opptatt av harmonium og ble gjennom denne interessen introdusert for orgelbygging. Han begynte å jobbe med orgelbygging hos vår mangeårige samarbeidspartner Szymon Januszkiewicz (SLJ Budowa Organow) og kom til oss på et lite praksisopphold i 2011. Fra 2013 har han vært fast ansatt. Jakub driver mye med restaurering av harmonier i tillegg til å være metallarbeids spesialist.

Han jobber med alt fra belger, vindsystem, mekanikk og registermekanikk. 


Nils Harald Torkildsen (1941) går under kallenavnet generalsekretæren. Han var firmaets daglige leder fra 1972 til 2011 og styreleder fram til 2016. Han begynte i lære hos far Ivar og onkel Karl etter avsluttet realskole i 1959. Avbrudd 1960/-61 for 16 mndr. militærtjeneste (gardemusikken). I 1962 var han med på flyttingen av Steinmeyerorgelet i Nidarosdomen. 1965/-66 hadde han et studieopphold i Tyskland. Først et drøyt år hos G.F. Steinmeyer, så en måned hos tungestemmefabrikanten Giesecke, og avsluttningsvis 4 mndr. i Ludwigsburg på Meisterschule für Orgelbauer. Her avla han bestått teoretisk prøve for tysk mesterbrev.

Senere har han vært i Br. Torkildsen sin virksomhet kun avbrutt av 4 uker i Sverige hos Åkerman & Lund beskjeftiget med intonasjon ved restaurering av et Åkerman-orgel i Røk, og var engasjert av Ernst Junker i 1991 til å intonere hans nye orgel i Gol.

Foruten firmaets administrasjon har han vært mest beskjeftiget med intonasjon og fasadeutforming. Han var med på å stifte Forening av Norske Orgelbyggere i 1986, og var leder fram til 2011.

Han er forsatt aktiv i firmaet med litt kontorarbeid og fasadeutforming for å nevne noe. Med sin enorme erfaring er han en uvurderlig resurs.Br. Torkildsen Orgelbyggeri AS | Stasjonsvn. 8 | 7630 ÅSEN | Org.nr: 916 824 289 | Telefon: 74 05 62 17

Mobil: Jann-Magnar Fiskvik: 913 99 291 | Mobil: Nils G. Torkildsen: 977 40 984 | E-post: post@brtorkildsen.no

Alle rettigheter: Br. Torkildsen Orgelbyggeri AS