Orgelbygging

Orgelbygging


For oss er orgelbygging langt mer enn en vanlig jobb. Det er også en lidenskap. Klang er det viktigste vi driver med. Det første vi tenker på når vi jobber med et tilbud er å foreslå en klanglig profil. Noe ganger kan det være fristende å kopiere et historisk instrument, akkurat som en fiolinbygger ville ha gjort, eller ihvertfall la seg sterkt inspirere. Andre ganger er det kanskje mer aktuelt å tenke mer pragmatisk basert på egne erfaringer. Vi liker å gjøre begge deler. Vår vanligste byggestil siden 1990 er basert på klassiske norske 1800-talls orgelbyggerne Albrechtsen og Jensen. I større orgler har vi også hentet insiparasjon fra franske Cavaille-Coll, tyske Ladegast og til Steinkjer, inspirert av Joachim Wagner og Gottfried Silbermann. Vårt neste store orgel til Sakshaug kirke vil ta utgangspunkt i Johann Andreas Silbermann. Det viktigste er at man bruker mye tid på å lytte, spille musikk, og skaper helstøpte musikkinstrument. I den sammenheng er vi alltid interessert i dialog med dyktigte musikere og orgelsakyndige som kan være med på å berrike prosessen.


En av de viktigste faktorene for at et orgel skal klinge godt, er akustikken i rommet. Å være orgelbygger i Norge betyr at man desverre ofte må jobbe i akustisk tørre rom. Det er noe som vi har gjort oss mange erfaringer med. Vi mener at man alltid bør vurdere om det er mulig å forbedre akustikken når man går til en orgelannskaffelse. I mange tilfeller er det mulig å få til drastiske forbedringer med enkle midler. Våre kirker er de viktigste konsertarenaene som finns rundt om kring, og det er noe som mange vil ha stor glede av. Til syvende å sist så er man prisgitt det rommet man har, og er rommet tørt så tar vi det som en utfordring. Vi vet etterhvert vedlig godt hva som kommer til å fungere i forskjellige rom.


Orglet er intrumentenes dronning og når man snakker om dets utforming så er det både snakk om hus og arkitektur. Våre orgelhus er designet for å være best mulig tilpasset kirkerommet, men det er ikke alltid at målet trenger å være at orglet ser ut som at det alltid har stått der. Et orgel er en levende organisme som sees på som en helhet. Orgelhusets utforming har stor betydning for instrumentets klangutstråling. Instrumentets klanglige profil kan også påvirke design. Når vi jobber med utforming, så jobber vi derfor på alle fronter samtidig. Det er viktig for sluttresultatet at alle piper får klinge ut fritt og at det er lett tilgang til teknisk justering. Våre orgelhus lages med solide rammekonstruksjoner og veldimensjonerte speilfyllinger for god resonans.


Våre instrumenter kjennetegnes med en lett og presis spilleart med balansert trykkpunkt. De fleste av våre orgler har en direkte enarmet hengende mekanikk,  som gir utøveren en god kontroll over tonens ansats og oppslipp. (Med enarmet mekanikk så menes det at lagerpunktet i tangentene er helt i bakkant av tangenten, sånn at man har bare en arm. I motsetning til toarmet der man har et lager/vippe punkte nær midten av tasten.) I noen større tremanualige orgel som f.eks. vårt instrument til Levanger, har vi bygd to armet spillemekanikk pga. koplene. Da er mekanikken konstruert med tanke på at det skal være så likt enarmet mekanikk som mulig, og det mener vi å ha lykkes bra med.


Ved store orgler kan det være en utfordring å sørge for at mekanikken ikke blir for tungspilt når man kopler alle manualer. Det finns mange løsninger man kan velge i form av både pnematiske og elektriske hjelpemidler. Vi har først og fremst valgt å dyrke tradisjonelle metoder basert på mekanisk utveksling i mekanikken. Dette er egentlig veldig enkel teknologi, og når det er konstruert riktig så er det fult mulig å bygge ganske store orgel uten for mange hjelpemidler. Fordelen med det er rett og slett at det vil føles bedre å spille på. Desto enklere man kan gjøre ting, jo bedre vil det også fungere over tid.


Et orgel kan sees på som en maskin, men lyder fra en maskin vil alltid bli oppfattet som uinteressant. Et godt orgel er et levende instrument som bør puste med musikken. Dette kan ofte være en utfordrende problemstilling. Blir vindforsyningen for levende med mye skvank så virker det forstyrrende på musikken, men er vinden for stabil så vil klangen ofte virke død. Vi bruker alltid magasinbelger i motsetning til vinladeregulatorer eller svømmere, men vi kan variere mellom paralellbelger og kilebelger, alt etter orgelstil og størrelse. Vi har god erfaring på bygging av fleksible vindforsyninger og dimensjonering av belger, kanaler og vindlader. Ved våre store instrumenter er vindforsyningen kanskje litt mere stabil enn ved de små, som ofte kan tåle litt mere, særlig i tørr akustikk. Vindforsyning kan være veldig subjektivt, men det er noe som vi alltid syns er artig og interessant å diskutere.


Vindladene er selve hjertet i et orgel. Det er her vindforsyning, spille- og registermekanikk møtes, og man skaper lyd. Kvaliteten for vindladen for klang og stemmestabilitet er veldig viktig. Våre vindlader lages av vellagret finåret furu, med skinn til dekking av kansellene. Dette er en klimasikker konstruksjon som firmaet har god erfaring med. Det er ikke uvanlig at våre instrument står i rom med ganske ekstreme fuktighetsvariasjoner. Vi er i dag en av svært få orgelbyggere som har som gjerne bygger vindlader helt uten bruk av kryssfiner. Dette er ikke minst mulig på grunn av kvaliteten på furumaterialen vi har tilgang på.


Blant våre orglers fremste kvalitetstrekk er vårt egenproduserte rørverk. Etter at Etter at Jann-Magnar Fiskvik retunerte fra sitt utenlandsopphold hos Gebr. Reil i Nederland i 1992. Så bestemte han seg for å begynne å bygge egne tungestemmer basert på klassiske byggemåter. I 1993 etablerte han eget tungestemmeverksted hjemme i kjelleren. Den første stemmen ble en Dulcian 8’ som står i hans husorgel. Den første trompeten ble bygd til vårt orgel i Malangen kirke i 1994. Jann-Magnar har etterhvert laget 27 tungestemmer til våre orgler. Kjennetegnet på måten våre tungestemmer blir intonert på er at begerne blir polert og avstemt i lengden nært det kritiske punkt. Dette fører til at de holder stemmingen svært godt. Dette er et svært nitidig arbeid, men det høres også på resultatet. Tungestemmebygging og intonering er kanskje noe av det handverksmessig krevende som en orgelbygger kan foreta seg. Jann-Magnar har opparbeidet et ry som absolutt en av de fremste i faget.


Br. Torkildsen Orgelbyggeri AS | Stasjonsvn. 8 | 7630 ÅSEN | Org.nr: 916 824 289 | Telefon: 74 05 62 17

Mobil: Jann-Magnar Fiskvik: 913 99 291 | Mobil: Nils G. Torkildsen: 977 40 984 | E-post: post@brtorkildsen.no

Alle rettigheter: Br. Torkildsen Orgelbyggeri AS