Østre og Vestre gravkp. i Fredrikstad

Østre og Vestre gravkapell i Fredrikstad 2004/05

II/P, 8 stemmer, byggenummer 152/153.


Disse to søstreorglene ble laget etter hverandre i en periode fra 2003-05. Orgelet i Østre kravkapell har spillebord i front, mens orgelet i Vestre kravkapell har sidestilt spillebord. Begge orgler står i svell og har derfor ikke klingende fasade. Disse orglene er fleksible småorgel der det er forsøkt å få mye ut av de ressurene man har. Hovedmålet har vært at de skal fungere best mulig til praktisk bruk i forbindelse med gravferder.

Disposisjon:


Manual I

Principal 8′

Gedakt 8′

Oktav 4′

Rørfløyte 4′

Sesquialtera II


Manual II

Salicional 8′

*Gedakt 8′

*Oktav 4′

*Rørfløyte 4′

Oktav 2′


Pedal

Subbass 16′

Register merket med * er felles mellom manual I og II.

Kopler: II/I, I/P, II/P

Tremulant

Østre gravkapell er intonert av Jann-Magnar Fiskvik.

Vestre gravkapell er intonert av Nils Harald Torkildsen.

Fasadetegninger: Nils Harald Torkildsen

Br. Torkildsen Orgelbyggeri AS | Stasjonsvn. 8 | 7630 ÅSEN | Org.nr: 916 824 289 | Telefon: 74 05 62 17

Mobil: Jann-Magnar Fiskvik: 913 99 291 | Mobil: Nils G. Torkildsen: 977 40 984 | E-post: post@brtorkildsen.no

Alle rettigheter: Br. Torkildsen Orgelbyggeri AS