Grue kirke

Grue kirke 1998

III/P, 33 stemmer, byggenummer 146.


Grue kirke er en langkirke i pusset teglstein som stod ferdig i 1828. Orgelet er bygget bak den gamle fasaden fra kirkas første orgel fra 1852 bygd av P. C. Brantzæg, men pga. plasshensyn har fasaden fått tillagt to pedaltårn på hver side.


Klanglig sett er orgelet bygd etter klassiske prinsipper med et hovedverk og positiv som også takler tidligmusikk bra. Svellverket har et litt mer romantisk tilsnitt med innflytels fra franske Cavaille-Coll. Orgelet har et frittstående spillebord som lar tankene gå til Ceasar Franck og Saint Clotilde. Disposisjonen er litt spesielt med at man i positivet har 5 stemmer som lånes fra hovedverk, (vekselsleide). 33 stemmer er egentlig litt for lite for tre manual viss man skal ha tre fullverdige verk. Med denne løsningen har man tenkt kreativt for å gjøre orgelet litt mer fleksibelt. 2. manual fungerer også som kopplingsmanual. Hovedverk og positiv er plassert bak fasaden, mens svellverk og belgverk står i tårnrommet.Disposisjon:Hovedverk

Bordun 16'

Principal 8'

Rørfløyte 8'

Spissgamba 8'

Oktav 4'

Spissfløyte 4'

Kvint 3'

Oktav 2'

Mixtur IV'

Cornett V

Vox humana 8'

Trompet 8'Svellverk

Flute harm. 8'

Bordun 8'

Salicional 8'

Unda maris 8'

Traversfløyte 8'

Fugara 4'

Nasat 3'

Flageolett 2'

Mixtur V

Obo 8'

Trompet harm. 8'

Positiv

Gedakt 8'

*Spissgamba 8'

*Oktav 4'

Rørfløyte 4'

*Kvint 3'

*Oktav 2'

Sesqualtera II

*Vox humana 8'
Pedal

Principal 16'

Subbass 16'

Oktavbass 8'

Gedaktbass 8'

Basun 16'

Trompet 8'

Klarin 4'

Register merket med * er felles mellom manual I og II.

Kopler: III/II, I/II, I/P, II/P, III/P. Tremulant I-II, Tremulant SV


Orgelet er stemt i moderat ullikesvevende temperering.

Lufttrykk: Hovedverk/positiv 70mm, svellverk 85mm og pedal 100mm.

Labialintonasjon og fasade: Nils Harald Torkildsen

Rørverksintonasjon: Jann-Magnar Fiskvik

Konsulent: Hans Jacob Tronshaug

Br. Torkildsen Orgelbyggeri AS | Stasjonsvn. 8 | 7630 ÅSEN | Org.nr: 916 824 289 | Telefon: 74 05 62 17

Mobil: Jann-Magnar Fiskvik: 913 99 291 | Mobil: Nils G. Torkildsen: 977 40 984 | E-post: post@brtorkildsen.no

Alle rettigheter: Br. Torkildsen Orgelbyggeri AS