Kråkstad kirke

Kråkstad kirke i Ski kommune 2001

IIP, 14 stemmer, byggenummer 149.


Kråkstad kirke er fra 2. halvdel av det 12. århundre, og er ei steinkirke i romansk stil. Den ble utbrent etter lynnedslag i 1801, men gjenoppbygd. I 1882 ble interiøret fullstendig fornyet, og tårn ble bygd over våpenhuset. Kirka har 200 sitteplasser.


Anbudsprosessen til nytt orgel ble organisert som en idèkonkurranse der fire orgelbyggere ble invitert - to norske, en svensk og en tysk orgelbygger. Det ble bare antydet en størrelse på 12 - 14 stemmer. Bidraget fra oss ble vurdert som det beste, og kontrakt ble tegnet i juni -99. Orgelet var ferdig til innvielse høsten 2001.

Orgelets klanglige inspirasjons er først og fremst hentet fra Claus Jensen.


Orgelet er bygd i en blokk med sidestilt spillebord. Det har 14 stemmer. 12 av stemmene er fordelt på de to manualer, men 8 av disse er spillbare fra begge manual - vekselsleideregister.Disposisjon:


Manual I

Bordun 16'

Principal 8′


felles MI og MII

Gedakt 8'

Oktav 4′

Rørfløyte 4′

Kvint 3′

Oktav 2′

Ters 1 3/5′

Sedecima 1′

Trompet 8′


Manual II

Fløyte amore 8′

Gamba 8′


Pedal

Subbass 16'

Fagott 16′

Kopler: II/I, II/P, I/P.

Tremulant

Toneomfang: C - g'''/ f', lett ulikesvevende temperering.

Intonasjon: Jann-Magnar Fiskvik

Orgelet er tegnet og fargesatt av Nils H. Torkildsen. Utførelsen er i hovedsak som ved idekonkurransen, bare mindre forandringer utført i samråd med Riksantikvaren.

Konsulent: Anders Hovind

Br. Torkildsen Orgelbyggeri AS | Stasjonsvn. 8 | 7630 ÅSEN | Org.nr: 916 824 289 | Telefon: 74 05 62 17

Mobil: Jann-Magnar Fiskvik: 913 99 291 | Mobil: Nils G. Torkildsen: 977 40 984 | E-post: post@brtorkildsen.no

Alle rettigheter: Br. Torkildsen Orgelbyggeri AS