Jann-Magnar Fiskvik

Jann-Magnar Fiskvik

    Styreleder

    Jann-Magnar Fiskvik (1959) er fra Frol i Levanger. Han har vært innom maskin og mek. og hormoniumfabrikanten Isaksen & Renbjør før han begynte hos oss i 1976. Han har siden da hatt opphold hos pipemakeriet G. F. Bier i Tyskland, Rieger i Østerrike og Orgelmakerij Reil i Nederland. Det er også blitt noen samarbeidsprosjekt med den svenske orgelbyggeren Knut Kaliff. I tillegg har han drevet mye med restaurering av gamle norske dreiepositiv, med spesielt fokus på Steinkjerpositiver. Han er har vært leder av Forening av Norske Orgelbyggere siden 2011. Da orgelbyggerfaget ble offisiell utdanning i 1991 var han med i komite for utarbeiding av prøveforskrifter, og har i mange år sittet i den landsomfattende prøvenemnda for faget.

    Jann-Magnar er firmaets styreleder og kunstneriske leder. Hans arbeidsoppgaver er bl.a. teknisk planlegging, intonasjon, og har siden 1994 bygd rørstemmene til våre orgel på eget verksted i Levanger.

    Tilbake

    Personvern