Restaurering

Restaurering er noe av det mest interessant og utfordrende en orgelbygger kan beskjeftige seg med.

Det er heller ikke noe annet som er mer lærerikt. Vi har etterhvert opparbeidet oss stor kunnskap på restaureringer og har etablert oss som et av Nordens fremste verksted for restaurering av historiske orgler.

Det har foregått orgelbygging i Norge i svært lang tid. Den eldste kilden på orgelbygging i Norge er en beretning fra Laurentius saga der vi hører om en orgelbygger som oppholdt seg i Trondheim vinteren 1328-29. De fleste av våre bevarte historiske instrument stammer fra 1700 og framover. Mange av disse orglene er noe av de mest verdifulle kulturminner vi har. Mye av det som har blitt bygd har vært import eller utført av omreisende handverkere, men det har siden 1700-tallet eksistert relativt virksomme orgelbyggermiljøer i Norge.

Det er ikke alle instrumentene som er like godt bevart. Tidligere ble kanskje bare fasaden ansett som bevaringsverdig, mens innmaten, som jo er selve substansen i instrumentet, har blitt tuklet mye med. Grunnen til at et orgel blir restaurert kan både være at det er i funksjonsmessig dårlig stand, og at man ønsker å tilbakeføre det til opprinnelig tilstand. Det har også vært en stor utvikling i restaureringsteknikker. Mange løsninger som var vanlig ved restaureringer på 60 og 70-tallet er helt utenkelig for oss i dag. En orgelrestaurering kan derfor være en nitidig prosess der det også inngår en del forskningsarbeid, og et godt øye for detaljer når man prøver å lese de spor man finner, som kan fortelle om hvordan ting har kunnet vært opprinnelig. Vi følger godt med i den internasjonale utviklingen både når det gjelder restaureringsteknikker og dokumentasjonsarbeid, og vi har god dialog med Riksantikvaren i Norge.

Det nyrestaurerte Claus Jensen-orgelet i Tromsø domkirke fra 1862.

Restaurerings og rekonstruksjonsarbeid kan kreve ekstreme handverksferdigheter. Ofte må nytt treverk må felles inn eller tilføyes gammelt treverk. Selv i tilfeller der det kan det vært mye lettere å lage alt helt nytt. Det er veldig viktig at man alltid prøver å bevare så mye av originalsubstansen som mulig. Man har ofte også store utfordringer med å fjerne uoriginale tillegg uten å forvolde skade på originalsubstansen. Det er helt avgjørende at handverkerne i staben kan tenke selvstendig.

Hver gang vi plukker ned et orgel for å ta det med på verkstedet for å restaurere det, så tar vi også med oss masse kunnskap hjem. Dette er noe man kan se også på våre nye instrument. Ofte ser vi en konstruksjonsløsning og spør oss hvorfor ikke vi gjør det på den måten. Mange av spesielt 1800-talls orgelbyggerne våre med Claus Jensen i spissen var fantastisk dyktige håndverkere og har fungert som ledestjerner for oss. Når vi restaurerer et orgel så er vi med på å bevare norsk orgelbyggertradisjon, som er svært viktig for oss.

Det rekonstruert spillebordet til Tromsø domkirke.

Personvern