Nils Günther Torkildsen

Nils Günther Torkildsen

    Daglige leder

    Nils Günther Torkildsen (1982), er sønn av Nils Harald, og er 4. generasjon Torkildsen som har begynt i firmaet. Kom tidlig med i firmaet som sommerassistent ved stemmeoppdrag, ble fulltidsansatt som lærling fra 2003. Han har en bachelorutdanning som organist fra Intitutt for Musikk, NTNU. Han avla svenneprøve i mars 2008. Han har hatt opphold hos Orgelwerkstatt Wegscheider i Tyskland og C.B. Fisk i USA. Han sitter i den landsomfattende prøvenemnda for orgelbyggerfaget.

    Han er i dag firmaets daglige leder. Hans arbeidsoppgaver er bl.a. verkstedledelse, teknisk planlegging, mekanikk, vedlikehold og intonasjon.

    Tilbake

    Personvern