Albrechtsen orgelet i Drevja kirke fra 1846

I M med uoriginal anhang, 7 stemmer, restaurert i 2000.


Orgelet er bygd av Peter Adolph Albrechtsen til Dolstad kirke (Mosjøen), men ble flyttet til Drevja i 1920. Det hadde opprinnelig ikke anhangspedal. Dette ble tilbygd ved en restaurering i 1973 som vårt firma utførte. Anhangspedalet ble tilkoplet det fullt utbygde suboktavkoppelet. Ved restaureringen i 1973 ble ventilåpningene redusert med pålagte plater, og elastiske tetningsringer montert mellom sleide og pipestokk. Restaureringen bar preg av sin tid, vi ville nok ha gjort det annerledes i dag.

Den gang var det for lite penger til at pipeverket kunne restaureres. Ved restaureringen i 2000 måtte vindladen igjen til verkstedet da det var lekkasje fra et par kanseller som medførte gjennomstikk under/gjennom stoffet som var pålimt. Dette stoffet ble nå fjernet og erstattet med ringer rundt hullene. Forefinnende sprekker ble tettet med mest mulig fleksible fuger. Vindladen av heltre mahogny hadde spunser mellom kansellveggene på undersiden. På oversiden var det utfrest et spor slik at spunsen var bredere enn kansellen. Tilførte "forbedringer" fra 1973 ble beholdt av hensyn til det meget ømfintlige pipeverket. De opprinnelige fasadepipene hadde en legering på ca. 38% tinn, i likhet med innvendige piper, men var foliert med rent tinn. De største pipene ble skadet under transporten til Drevja, og erstattet med sinkpiper. Riksantikvaren ville nå ha tilbake hel tinnfasade. De nye piper ble laget av H.G. Hüttmeyer, og ble foliert av Jann-Magnar Fiskvik (som har lært teknikken hos Reil i Nederland). Det er så langt vites den eneste tinnfolierte fasaden i Norge, og de originale pipene står urørte selv om de nå er litt flekkete. Pipeverket var i hovedsak originalt, men med mye skader. De uoriginale piper som var i orgelet ble erstattet med nye rekonstruerte piper. Jann-Magnar Fiskvik utførte restaureringsarbeidet med pipeverket.


Personvern