Brantzeg-orgelet i Dønnes kirke fra 1866

I M, 6 stemmer, restaurert i 1999.


Paul Christian Brantzeg (1821-1900) kom fra Levanger og lærte orgelbygging hos Albrechtsen i Trondheim. Senere dro han til Paris. Han ble der i 3 år og arbeidet hos bl.a. Aristide Cavaillé-Coll. Etterpå hadde han et opphold på 2 år i England, og et år i København hos pianofabrikken Hornung. Da han kom hjem igjen grunnla han sin egen fabrikk for "Pianoforter, Pysharmonikaer, Orgler" i Christiania. Brantzeg leverte i løpet av sin karriere 34 orgler. De fleste var små orgler med ett manual, men han bygde også noen med to manual og selvstendig pedal. Firmaet hans leverte til sammen over 400 harmonium og 600 piano.

Orgelet ble bygd til Dønnes kirke. Det var i ganske dårlig forfatning før restaureringen, men i relativt original stand. Dårligs stod det til med pipeverket, som bar preg av mye hardhent stemming. Det er usedvanlig tynt gods i pipene. Vindladen hadde også en del problemer sprekker og gjennomstikk. Orgelet ble gjennomgått og grundig restaurert. Det er ikke så mange av Brantzegs orgler som er bevart. Han bygde mange orgler på østlandsområdet, som senere har blitt byttet ut med større instrument. Det er med på å gjøre orgelet i Dønnes kirke til et veldig verdifullt klenodium.


Personvern