Jensenorgelet i Brønnøy kirke fra 1879

IM med anhang, 5 stemmer, restaurert i 2006/07.


Orgelet ble bygd av Claus Jensen til Brønnøy kirke i 1879. Claus Jensen var opprinnelig fra Danmark og kom til Norge for å jobbe hos Peder Adolph Albrechtsen i 1836. Jensen tok over ansvaret for drifta etter at Albrechtsen havna i alvorlige økonomiske problemer i begynnelsen av 1850 åra. Claus Jensen var selv ansvarlig for bygging av 25 større og mindre orgler og er av mange regna for å være den fremste av de norske orgelbyggene på 1800-tallet.

Brønnøy kirkes orgel var opprinnelig plassert på nordre galleri, men ble senere flyttet til vest galleriet. Da ble deler av orgelhuset endret for å passe til den lavere takhøyden. Etter restaureringen ble orgelet plassert på sin opprinnelige plass. Orgelhuset ble rekonstruert tilbake til sin originale tilstand.

 

Orgelet i Brønnøy kirke var i en veldig dårlig forfatning før restaureringen, men alle deler var tilstedet, inklusiv kassebelger. Handverksnivået i Claus Jensens orgler er alltid veldig høyt, men normalt kan det være en del tørkeskader som har oppstått etter at kirker fikk elektrisk oppvarming. Hos dette orgelet var derimot samtlige limfuger oppløst, så vel i vindlade og piper, som i spillebord og orgelhus. Alle skruver og spiker var kraftig rustet. Det er tydelig at orgelet har vært utsatt for fukt, muligens har ikke limet vært helt bra heller. Dette medførte at restaureringen ble veldig omfattende. Alle deler måtte plukkes helt fra hverandre og limes på nytt med hornlim. Det eneste som var i rimelig god stand var metallpipene.


Personvern