Jensenorgelet i Ilen kirke fra 1889

II/P, 18 stemmer, restaurert i 1977-79 og 2018/19.

Historikk

Orgelet ble bygd av Claus Jensen til Ilen kirke i Trondheim i 1889. Claus Jensen var opprinnelig fra Danmark og kom til Norge for å jobbe hos Peder Adolph Albrechtsen i 1836. Jensen tok over ansvaret for drifta etter at Albrechtsen havn i alvorlige økonomiske problemer i begynnelsen av 1850 åra. Etter å ha fullført orgelet til Korskirken i Bergen i 1854 på 24 stemmer, bygde han et orgel til Trefoldighetskirken i Christiania i 1858 på 25 stemmer. Sener fikk han oppdrag om å reparere og utvide Wagnerorgelet i Nidarosdomen fra 1741. Da dette arbeidet ble fullført i 1861, fikk han ansvaret for vedlikeholdet av orglene i Nidarosdomen og i Vår Frue kirke og slo seg da ned i Trondheim for godt. Claus Jensen var selv ansvarlig for bygging av 25 større og mindre orgler og er av mange regna for å være den fremste av de norske orgelbyggene på 1800-tallet.

Restaureringen i 1977-79

Det var en del diskusjon om hva som skulle skje med orgelet i Ilen kirke på 60-tallet. Det ble ivret for en utbygging i likhet med hva som har blitt utført i bl.a. Tromsø domkirke og Trefoldighetskirken i Oslo. Vi argumenterte sterkt mot en slik utbygging. Det var fra menighetens side et ønske om å ta i bruk belgrommet i tårnet bak orgelet, til andre formål. Kassebelganlegget ble plassert oppe på loftet, men det ga et utilfredsstillende resultat. Avstanden til orgelet ble rett og slett for stor. Flyttingen av belgverket var nok det som tilslutt ga støtet til at instrumentet i sin helhet, ble demontert for reparasjoner og restaurering.

Orgelet hadde store problemer med gjennomstikk pga. uttørking som hadde ført til mange sprekker i vindladenes fundamentbrett. Honduras-mahognien i fundamentbrettene var veldig sprø og hardspikret. Det ble tilslutt valgt å skifte ut fundamentbrettene. Det har vært en stor utvikling i restaureringsteknikker siden 70-tallet, og vi hadde nok valgt andre løsninger i dag. Pipeverket var tiltross for problemene med vindladene, i relativt god stand. Det ble derfor kun utført moderate reparasjoner etter behov. Orgelets spillemekanikk er beholdt i original stand, men det var en del problemet med at enkelte veller kom i klem i vellerammene pga. uttørking. Vellerammene ble derfor avstivet for å avhjelpe problemet. Det eneste plassen det var mulig å plassere orgelets luftforsyning etter restaureringen, var under gulvet rett bak orgelet. Det ble først forsøkt med en liten regulatorbelg, men den ble senere byttet ut med en større kilebelg som utnyttet den tilgjengelige plassen maksimalt.


Restaureringen i 2018/19

Ved restaureringen som vi utførte i Ilen kirke i 1970-åra, utført i etapper fra 1977-1979, var fokuset sterkt på funksjonsdyktighet. Noen av inngrepene som da ble foretatt, ville vi ikke gjort i dag, men de inngrepene som var reversible og kunne fjernes uten særlige spor, ble tilbakeført til original stand. Orgelhuset ble snekkermessig reparert av oss. Malingen ble forsiktig fjernet og fasaden ble skjellakkert. De originale kassebelgene ble satt i stand og plassert på original plass i tårnrommet bak orgelet, plassert i rekke parallelt med kirkas lengdeakse. Anlegget for trøing av belgene ble reetablert til full funksjonsdyktighet. For bruk av orgelet uten belgtreder er belganlegget utstyret med el-motore som løfter belgstemplene i posisjon. Motorer og elektronisk styreanlegg er utføret på samme måte som i Tromsø domkirke. Den elektroniske driften av anlegget berører ikke den originale substans på annen måte enn at det er festet et løfteband på samme punkt som den originale kjettingen i hvert stempel. Det er påfallende hvor stillebelganlegget har blitt.

Vindladene som ble «modernisert» i 1977-79 av vårt firma, har virket upåklagelig med hensyn til lekkasjer og gjennomstikk. De ble besluttet å ikke rekonstruere fundamentbrett og sleidetettninger tilbake til original stand.Undersiden av vindladene ble grundig restaurert. Papiret som som ble pålimt på 70-tallet ble fjernet og erstattet med lerretsstoff og papir gjort på original maner limt med hornlim. Under ventilene la vi inn «forventiler» som reduserer tastetrykket noe. Dette er et reversibelt inngrepsom først ble utprøvd på Jensen-orgelet i Beitstad kirke, og innbygd i Tromsø domkirke med utmerket resultat. Ventilene ble belagt med nytt skinn og filt. Skinnet i pulpetene ble byttet ut.

Alle deler i spillebord, traktur og registratur ble grundig gjennomgått grundig. Slitte deler ble utbedret og filtgarneringer i mekanikk ble byttet ut. Noen få tangentbelegg som er av elfenben, ble byttet ut grunnet stor slitasje. «Nytt» elfenben ble hentetfra et kassert klaviatur.

Pipeverket i orgeleter forblitt relativt urørt. Pipene ble grundig renset og gjennomgått. Enkelte skader ble reparert. Diskanten i klarinetten var i dårlig forfatning og trengte en grundig gjennomgang. Noen uoriginale stemmeplater med tunger måtte lages på ny.

Etter å ha undersøkt inskripsjoner på belger og prøvd ut med steinene som vi tror har vært brukt originalt,fikk vi et vindtrykket på79mm/vs. Dette er noe lavere enn hva orgelet har hatt de siste åra. Pipeverket kler det veldig godt og klinger noe mer avslappet, som gjør at vi tror at det stemmer. Intonasjonsarbeidet ble begrenses til feilretting og en forsiktig egalisering. Orgelet ble stemt med likesvevende temperering.

Orgelet i Ilen kirke var et av Jensens siste orgel, og det er et virkelig praktfullt instrument. Det er også det eneste større orgelet fra hans produksjon som har fått lov til å stå nesten uendret. Dette gjør det til et av de mest verdifulle historiske orglene i landet. Det har vært en stor fryd å få lov til å jobbe med dette fantastiske orgelet!

Personvern