Skaporgelet i Bønsnes kirke i Hole fra ca 1790

I M, 6 stemmer, restaurert i 2010.

Orgelet i Bønsnes kirke har en lang historie og opphavet er usikkert. Orgelet var i bruk i Hole kirke fram til 1888, da det ble flyttet til Bønsnes kirke. Orgelet er et todelt skaporgel som er en typisk 1700-talls type. Det ble bygd en god del sånne instrument, av mer eller mindre selvlærte orgelbyggere i området rundt Mjøsa, også utover på 1800-tallet. Underskapet til orgelet inneholder to kilebelger, klaviaturene hviler på framkanten av underskapet. Overskapet inneholder vindlade og pipeverk. Vindladekansellene er saga ut av en massiv treblokk og spunsa. Det er tydelig at den som har bygd orgelet har vært en veldig dyktig håndverker.


Skaporgel ble vanligvis plassert inntil en vegg, og organisten har åpnet dørene når man skulle spille. Mot slutten av 1700-tallet ser man eksempel på at orgel ble snudd og baksiden ble utstyrt med en fasade. Normalt hadde fasadene blindpiper av tre, såkalte attrappiper. Ulikt alle andre orgel av den typen i Norge, så har fasaden i Bønsnesorgelet klingende piper fra en principal 4'. Fasaden er utstyrt med rokokkoornamentikk som gikk ut av bruk på 1790-tallet. Det er likevel sannsynlig at fasaden har kommet til senere.

Bønsnesorgelet er et uvurderlig klenodium som samtidig er en gåte. Det har vært en veldig spennende og lærerik restaureringsprosess, hvor man har endt opp med flere usikkerhetsmoment knyttet til opphavet av instrumentet, en før man startet.

Personvern