Grue kirke 1998

III/P, 33 stemmer, byggenummer 146.


Grue kirke er en langkirke i pusset teglstein som stod ferdig i 1828. Orgelet er bygget bak den gamle fasaden fra kirkas første orgel fra 1852 bygd av P. C. Brantzæg, men pga. plasshensyn har fasaden fått tillagt to pedaltårn på hver side.

 

Klanglig sett er orgelet bygd etter klassiske prinsipper med et hovedverk og positiv som også takler tidligmusikk bra. Svellverket har et litt mer romantisk tilsnitt med innflytels fra franske Cavaille-Coll. Orgelet har et frittstående spillebord som lar tankene gå til Ceasar Franck og Saint Clotilde. Disposisjonen er litt spesielt med at man i positivet har 5 stemmer som lånes fra hovedverk, (vekselsleide). 33 stemmer er egentlig litt for lite for tre manual viss man skal ha tre fullverdige verk. Med denne løsningen har man tenkt kreativt for å gjøre orgelet litt mer fleksibelt. 2. manual fungerer også som kopplingsmanual. Hovedverk og positiv er plassert bak fasaden, mens svellverk og belgverk står i tårnrommet.


Personvern