Kororgelet i Steinkjer kirke 2008

I/P, 7 stemmer. Byggenummer 155.


Når vi tar med oss gjester til Steinkjer, vil hovedorgelet naturlig nok stå i fokus der det rager nesten 9 meter opp fra gallerigulvet. Vi prøver likevel å få våre gjester til og bruke litt tid på å se, spille og lytte på kororgelet.

Kororgelet har ikke bare et ytre slektskap med hovedorgelet. Det er bygd etter samme konsept med lik pipemensurering, samme tonehøyde og stemming, slik at orglene kan bli musisert på samtidig. Den viktigste forskjellen er at vindtrykket er noe lavere. Hovedformålet med instrumentet er at det skal kunne brukes sammen med kor og orkester, og være et liturgisk instrument ved intime seremonier. Ved at manualet har en 16′-stemme og en Principal 8′, vil det kunne klinge som et stort orgel. Samtidig, gjennom stemmedeling i bass og diskant og utvidet klaviatur, vil en kunne framheve melodien i diskanten når denne spilles en oktav høyere enn notert. En utnytter stemmene dobbelt, slik at 2′ blir 1′ o.s.v.. Piper til 7 stemmer har hele 14 registertrekk. Klaviaturdelingen er lagt til f'/fs'. Selv om orgelet har kun et manual, er det faktisk mulig å spille triosonater på det.

Til å dekorere feltene i kororgelet ble Ingunn Ystad fra Steinkjer engasjert. Fargene er i harmoni til glassmaleriene, og i sirklene er det motiver fra Weidemanns malerier. Hun ble også engasjert til å dekorere hovedorgelets spillebordsdører. Orgelet er malt av Anders Våset.


Personvern