Kråkstad kirke i Ski kommune 2001

IIP, 14 stemmer, byggenummer 149.

 

Kråkstad kirke er fra 2. halvdel av det 12. århundre, og er ei steinkirke i romansk stil. Den ble utbrent etter lynnedslag i 1801, men gjenoppbygd. I 1882 ble interiøret fullstendig fornyet, og tårn ble bygd over våpenhuset. Kirka har 200 sitteplasser.

Anbudsprosessen til nytt orgel ble organisert som en idèkonkurranse der fire orgelbyggere ble invitert - to norske, en svensk og en tysk orgelbygger. Det ble bare antydet en størrelse på 12 - 14 stemmer. Bidraget fra oss ble vurdert som det beste, og kontrakt ble tegnet i juni -99. Orgelet var ferdig til innvielse høsten 2001.

Orgelets klanglige inspirasjons er først og fremst hentet fra Claus Jensen.

Orgelet er bygd i en blokk med sidestilt spillebord. Det har 14 stemmer. 12 av stemmene er fordelt på de to manualer, men 8 av disse er spillbare fra begge manual - vekselsleideregister.


Personvern