Malangen kirke 1994

II/P, 12 stemmer, byggenummer 144.


Malangen kirke er ei lita intim trekirke fra 1853. Klanglig har orgelet sine røtter i klasisk norsk orgelbygging. Dette orgelet har en felles vindlade for manualverkene med vekselsleider. Dette er en løsning som gjør orgelet fleksibelt til tross for sin beskjedne størrelse. Belgverket er plassert på loftet over orgelet. For oss er dette et spesielt instrument. Det er det første orgelet med egenprodusert klaviatur og rørverk, laget av Jann-Magnar Fiskvik. Ved dette orgelet ble det også utviklet en ny metode for å bestemme dimmensjonering av vindlader, kanaler og belger. Malangen-prinsippet som vi kaller det, er fortsatt et viktig utgangspunkt for oss i dag.


Personvern