Nærbø kirke 2012

Orgelets klanglige profil er i hovedsak inspirert av 1800-tallet og Claus Jensens orgler, med en vokal klang godt egnet til å lede salmesang.

Orgelet har 23 stemmer, 2 manualer og pedal, tremulant, manualkoppel og to pedalkoppel.

Mekanisk traktur og registratur + el-kontakter for MIDI-tilknytting.

Prosjektledelse og intonasjon: Jann-Magnar Fiskvik og Nils G. Torkildsen.

Konsulent: Bengt Norbakken


Personvern