Orkanger kirke i Orkdal kommune 2000

II/P 12 stemmer, byggenummer 148.


Kirka fra 1892 tegnet av Chr. Thams hadde først et Hollenbach-orgel fra samme år. Fasade og piper ble benyttet i pneumatisk Torkildsen-orgel fra 1938. Nå er piper, fasade, vindlade og spillebord fra dette orgelet lagret.

Hollenbachfasaden var for liten til det nye orgelet. Det ble derfor laget en forstørret kopi av denne med samme proposjoner.

Klanglig har orgelet sine røtter i klasisk norsk orgelbygging. Dette orgelet har en felles vindlade for manualverkene med vekselsleider.


Personvern