Østre og Vestre gravkapell i Fredrikstad 2004

II/P, 8 stemmer, byggenummer 152/153.

Disse to søstreorglene ble laget etter hverandre i en periode fra 2003-05. Orgelet i Østre kravkapell har spillebord i front, mens orgelet i Vestre kravkapell har sidestilt spillebord. Begge orgler står i svell og har derfor ikke klingende fasade. Disse orglene er fleksible småorgel der det er forsøkt å få mye ut av de ressurene man har. Hovedmålet har vært at de skal fungere best mulig til praktisk bruk i forbindelse med gravferder.


Østre gravkapell i Fredrikstad

Personvern