Sakshaug kirke 2018

Det nye orgelet til Sakshaug kirke er firmaets nye opus magnum på hele 46 stemmer.

Det markerer også sluttførelsen på en liten orgeltriliogi her på Inherred med nye orgel til de store hovedkirkene i Levanger, Steinkjer og Inderøy.

Sakshaug kirke er en nygotisk langkirke i stein med tretak fra 1871 med 1200 sitteplasser. Dette er et stort kirkerom og den klanglige profilen til orgelet til Sakshaug bærer preg av det. Mensurering og intonasjonsmetoder baserer seg på orglene til Johann Andreas Silbermann, og spesielt hans orgel til St. Thomas i Strassbourg fra 1741. I tillegg har orgelet fått et svellverk og noen enkeltstemmer hvor vi har hentet inspirasjon fra Aristide Cavaille-Coll og hans orgel til Eglise Notre Dame i Saint-Dizier fra 1862.

I fremste rekke bak fasaden er Grand Orgue, Positif og lille del av Pedale plassert. I bakre del av orgelhuset finner man Recit og store del av Pedale. Helt bakerst i 2. etasje står belger og motor. Orgelet har til sammen 4 belger, to paralellbelger og 2 kilebelger. Det har blitt valgt å ikke bygge ryggpositiv p.g.a. takhøyde og større plass til musikere og kor. Alle manualene har hengende mekanikk. Registraturen er mekanisk med elektronisk setteranlegg.


Personvern